جوابدهی آزمایشگاه - مراجعین

برای دریافت جواب آزمایش شماره پذیرش و شماره تلفن همراه را وارد نمایید در صورت بروز اشکال با شماره 35015010 تماس حاصل فرمایید